Copyright 2017 - Toplana Valjevo

O nama

Odlukom Opštine Valjevo iz 1971.godine Zavod za stambenu izgradnju i komunalno vođenje gradskog zemljišta preregistrovano je u Stambeno komunalno preduzeće i pod tim nazivom  posluje do 1972.godine, da bi se nakon rora transformisalo u Stambeno preduzeđe i pod tim nazivom funkcioniše sve do 1985.godine. Osnovnim aktom Opštine Valjevo iz 1985.godine osnovano je KPO „Valjevo" i isto posluje do 1989.godine. Odlukom Skupštine opštine Valjevo br.023-27/89-0Z13 od 27.12.1989.godine, preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće i upisano je na registracionom ulošku kod Privrednog suda u Valjevu br.1-72-00, a u Registar privrednih subjekata upisuje se prevođenjem kod Agencije za privredne registre Rešenjem br.BD 18279/2005 od 20.05.2005.godine. Odlukom Privremenog organa Opštine Valjevo br.011-49/08-04 od 14.05.2008.godine, JKP „Valjevo" je promenilo ime u JKP „Toplana-Valjevo" i pod novim imenom upisana u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Rešenjem br.BD 98987/2008 od 26.06.2008.rodine.


Prema kriterijumima za razvrstavanje iz člana 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013) poreski obveznik je po finansijskom izveštaju za 2013.godinu razvrstano u srednje pravno lice. Poslovne knjige se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva shodno članu 11. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013).

Delatnost poreskog obaveznika je proizvodnja i isporuka toplotne energije na teritoriji grada Valjeva u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom grada Valjeva, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o javnim preduzećima. Toplana vrši proizvodnju i isporuku toplotne energije iz Toplane i iz sedam lokalnih kotlarnica, od kojih četiri koriste mazut kao energent, a tri kotlarnice kao energent koriste ugalj. Osnovni kapital JKP "Toplana - Valjevo", upisani i uplaćeni na dan 26.06.2000.godine iznosi 7.055.000 dinara i 100% je državni kapital.

f t g m

Poziv za prijavu kvara

 images/kvar1.png

   Poziv za prijavu kvara

Poziv za prijavu kvara